SYSTEM

GENEZA, CEL

MOŻLIWOŚCI, SPECYFIKACJA

OGNIWA SYSTEMU

GENEZA, CEL

ASSD+PL to inteligentny system nadzoru i bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie rzeczywistym. Zintegrowany, kompleksowy i precyzyjny.
System, umożliwia sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi lotami. Operator, dysponując w czasie rzeczywistym realnymi parametrami statku powietrznego, ma możliwość ingerencji i wpływania na przebieg lotu. Parametry lotu są na bieżąco dokumentowane i mogą być analizowane po locie.

ASSD+PL powstawało we współpracy z wybitnymi naukowcami z Polski, jako odpowiedź na aktualne potrzeby GENERAL AVIATION w zakresie bezpieczeństwa.

System został stworzony podczas realizacji unijnego projektu AeroSafetyShow DEMONSTRATOR+PL, którego  celem było stworzenie inteligentnego systemu nadzoru i bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie rzeczywistym dla GENERAL AVIATION. Projekt był realizowany przez firmę ŻELAZNY6 – WOJCIECH KRUPA i POLITECHNIKĘ POZNAŃSKĄ, a wspierany przez przez największe organizacje lotnicze na czele z FAI, PAŻP i ULC

System ASSD+PL już w fazie testów zdobył szerokie uznanie wśród pilotów i sędziów z całego świata oferując nieistniejące wcześniej sposoby kontroli statków powietrznych w czasie rzeczywistym.

Bezpośrednim adresatem systemu są przede wszystkim organizatorzy zawodów i pokazów lotniczych, szkoły lotnicze, służby nadzoru lotnictwa, komisje badań wypadków lotniczych. System ma jednocześnie dalszy szeroki potencjał rozwojowy ze względu na możliwość wykorzystania do szkolenia akrobacyjnego, w lotach samolotowych szkolnych po trasach czy po kręgu nad lotniskowym (nadzór, kontrola, rejestracja parametrów lotu).

 

MOŻLIWOŚCI, SPECYFIKACJA

Do najważniejszych funkcjonalności systemu ASSD+PL zalicza się:

– bieżący nadzór nad lotami oraz bezpośrednia ingerencja w ich przebieg (widok 2D i 3D),

– wyznaczenie dowolnej strefy nadzoru (sygnały dźwiękowe oraz świetlne sygnalizujące jej przekroczenie),

– monitorowanie kilku statków powietrznych jednocześnie,

– równoczesna kontrola wielu parametrów (prędkość, wysokość, położenie względem wyznaczonej strefy),

– śledzenie statku powietrznego w czasie rzeczywistym oraz w ramach odtwarzania historii,

– archiwizacja wszystkich lotów i ich parametrów – zapis bieżący w ramach stacji bazowej oraz  zapis niezależny na karcie SD modułu mobilnego (FUNKCJONALNOŚĆ CZARNEJ SKRZYNKI, rejestracja nawet w przypadku braku łączności),

– archiwizacja w formie papierowej raportów, które drukowane są po locie.

 

Wszystkie funkcje znajdują swoje zastosowanie nie tylko podczas nadzoru lotów konkursowych czy pokazowych, ale również w trakcie szkolenia pilotażowego. Dzięki wykorzystaniu systemu ASSD PL możliwe jest:

  • prowadzenie nadzoru w czasie rzeczywistym nad lotami  szkoleniowymi:

– po kręgu nadlotniskowym – wykorzystanie funkcji plane graph (rzut z góry na trasę przelotu) oraz wizualizacji 3D (kontrola pozycji statku w przestrzeni)

– do strefy pilotażu – wykorzystanie funkcji height chart (wykres wysokości) oraz funkcji wyznaczania stref specjalnych (sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna przekroczenia określonej granicy),

  • kontrola parametrów lotu oraz poprawności wykonania zadania; natychmiastowa komunikacja instruktora z pilotem oraz zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym; możliwość wprowadzenia w module sygnalizacji dźwiękowej przekroczenia strefy,
  • kontrola przelotu na każdym jego etapie oraz możliwość ingerencji instruktora naziemnego w jego przebieg dzięki bezpośredniej komunikacji radiowej z pilotem,
  • odtworzenie lotu oraz wydruk raportów z zakończonego przelotu, co umożliwia dokonanie pełnej analizy lotu wraz z uczniem, a także archiwizację dokumentacji szkoleniowej/egzaminacyjnej,
  • nadzorowanie jednocześnie do 50 statków powietrznych oraz śledzenie (podświetlenie parametrów w ramach aplikacji) 10 z nich,
  • wyznaczanie stref specjalnych (tzw. box’u), którego przekroczenie sygnalizowane jest dźwiękowo i świetlnie w ramach aplikacji (również dla pilota – możliwość zaprogramowania modułu do wydawania sygnału dźwiękowego po przekroczeniu określonej wysokości),
  • kierowanie lotami szkoleniowymi przez instruktora naziemnego, co zapewnić ma wykonanie postawionego załodze zadania oraz maksymalizację bezpieczeństwa pilotów; wypracowanie bezpiecznej separacji między maszynami, kontrola nad statkami powietrznymi znajdującymi się poza zasięgiem wzroku,
  • kontrolowanie prawidłowych parametrów lotu przez instruktora naziemnego.

 

OGNIWA SYSTEMU

1. APLIKACJA KOMPUTEROWA ASSD+PL

Intuicyjna aplikacja do monitorowania parametrów lotu statków powietrznych, śledzenia ich pozycji w 2D i 3D, zapisu szczegółowych danych nt danej operacji lotniczej. Aplikacja umożliwia tworzenie stref akrobacyjnych na mapie lotniska, ich dowolną konfigurację i przypisanie nazw.

2. MODUŁY  MOBILNE

Kompaktowe i ultralekkie nadajniki wyposażone m.in. w żyroskop, procesor, moduł i antenę radiową, odbiornik GPS i zabezpieczoną kartę pamięci. Niezależne od innych urządzeń, bardzo odporne na zniszczenie i niezwykle wydajne energetycznie.

3. STACJA BAZOWA: A i B

A. KONTROLER MOBILNY

Specjalistyczny pojazd dowodzenia umożliwiający prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru na dużym terenie oraz możliwość błyskawicznego reagowania. Kontroler Mobilny wyposażonyjest m. in. ostrzegawczą sygnalizację świetlną i dźwiękową, zespół anten odbiorczych umieszczonych na 8-metrowym maszcie pneumatycznym, dwa stanowiska operatorskie z ekranami stacji bazowej, własną sieć WiFi, radiostacje z funkcją rejestracji, stację meteorologiczną, agregat prądotwórczy, własne niezależne zasilanie z UPS.
Kontroler Mobilny skonstruowany został tak, aby nadzorowanie bezpieczeństwa możliwe było w każdych, nawet najbardziej ekstremalnych i nieprzewidywalnych warunkach.

B. ALTERNATYWNA STACJA BAZOWA

Komputer z zainstalowaną aplikacją ASSD+PL i podłączoną anteną.